San Isidro San Isidro Autopista San Isidro, Coral Mall, Santo Domingo Este - Santo Domingo. Lunes a sábado 9: 00 A.M. a 7.00 P.M. Teléfono: 809-245-7825